Mål 1:

Minska energiförbrukningen med 6%

Åtgärder vi gör:

  • Byte till LED-lampor som en del av underhållet och vid ombyggnad
  • Närvarodetektorer finns i alla toaletter och planeras vid ombyggnation
  • Skymningsrelä finns på utomhusbelysning