Mål 2:

Minska mängden utsläppta växthusgaser med 3%

Åtgärder vi gör:

  • All el är fossilfri och från förnybara källor
  • Vi sätter upp ladd-stationer för elbil
  • Gör det enklare att cykelpendla med säkra cykelställ med tak
  • Sätter upp den här skärmen med tips.