Mål 3:

Minska vattenförbrukningen med 5%

Åtgärder vi gör:

  • Alla tappställen i toaletter och duschar i omklädningsrum samt för köks­vaskar i pentry har lågspolande armaturer
  • Mätning av vattenförbrukningen i fastigheten visas