Mål 4:

Minska avfallet med 50%

Åtgärder vi gör:

  • Informerar om källsortering och för avfallsstatistik för fastigheten.
  • Håller hyresgästmöten där återvinning av minst kartong, plast, metall, papper och brännbart uppmuntras.