Som fastighetsägare jobbar vi varje dag för att våra hyresgäster ska ha en hälsosam och säker arbetsplats. Med anledning av spridningen av Coronaviruset önskar vi att informera om: