Alla kan bidra
till en hållbar utveckling.

Även du och jag.

Skillnaden gör vi tillsammans


I alla Genestas fastigheter jobbar vi med tydliga miljömål, även här i Norra Hamnen Kubiklager.

Mål 1:

Minska energiförbrukningen med 6%

Åtgärder vi gör:

 • Byte till LED-lampor som en del av underhållet och vid ombyggnad
 • Närvarodetektorer finns i alla toaletter och planeras vid ombyggnation
 • Skymningsrelä finns på utomhusbelysning

Inte så svårt, eller hur?

Skillnaden gör vi tillsammans

Mål 2:

Minska mängden utsläppta växthusgaser med 3%

Åtgärder vi gör:

 • All el är fossilfri och från förnybara källor
 • Vi sätter upp ladd-stationer för elbil
 • Gör det enklare att cykelpendla med säkra cykelställ med tak
 • Sätter upp den här skärmen med tips.

Mål 3:

Minska vattenförbrukningen med 5%

Åtgärder vi gör:

 • Alla tappställen i toaletter och duschar i omklädningsrum samt för köks­vaskar i pentry har lågspolande armaturer
 • Mätning av vattenförbrukningen i fastigheten visas

Mål 4:

Minska avfallet med 50%

Åtgärder vi gör:

 • Informerar om källsortering och för avfallsstatistik för fastigheten.
 • Håller hyresgästmöten där återvinning av minst kartong, plast, metall, papper och brännbart uppmuntras.

Andra miljösmarta tips: