Alla kan bidra
till en hållbar utveckling.

Även du och jag.

Skillnaden gör vi tillsammans


I alla Genestas fastigheter jobbar vi med tydliga miljömål, även här i Norra Hamnen Kubiklager.

Mål 1:

Minska energiförbrukningen med 6%

Åtgärder vi gör:

 • Byte till LED-lampor som en del av underhållet och vid ombyggnad
 • Närvarodetektorer finns i alla toaletter och planeras vid ombyggnation
 • Skymningsrelä finns på utomhusbelysning

Inte så svårt, eller hur?

Skillnaden gör vi tillsammans

Mål 2:

Minska mängden utsläppta växthusgaser med 3%

Åtgärder vi gör:

 • All el är fossilfri och från förnybara källor
 • Vi sätter upp ladd-stationer för elbil
 • Gör det enklare att cykelpendla med säkra cykelställ med tak
 • Sätter upp den här skärmen med tips.

Mål 3:

Minska vattenförbrukningen med 5%

Åtgärder vi gör:

 • Alla tappställen i toaletter och duschar i omklädningsrum samt för köks­vaskar i pentry har lågspolande armaturer
 • Mätning av vattenförbrukningen i fastigheten visas

Mål 4:

Minska avfallet med 50%

Åtgärder vi gör:

 • Informerar om källsortering och för avfallsstatistik för fastigheten.
 • Håller hyresgästmöten där återvinning av minst kartong, plast, metall, papper och brännbart uppmuntras.

Andra miljösmarta tips:

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit.

Undvik att
smitta andra. Stanna hemma
när du är sjuk.

När du hostar eller nyser, täck för munnen och näsan med näsduk eller böjd armbåge.

Som fastighetsägare jobbar vi varje dag för att våra hyresgäster ska ha en hälsosam och säker arbetsplats. Med anledning av spridningen av Coronaviruset önskar vi att informera om: